lop-tap-huan

Phòng Đào tạo có các chức năng và nhiệm vụ

-Quản lý lưu giữ các hồ sơ đăng ký  học, đăng ký dự thi, kết quả thi, hồ sơ liên kết bồi dưỡng, đào tạo, khóa thi, khóa kiểm tra CCQG, phôi chứng chỉ, chứng chỉ, chứng nhận, sổ cấp phát chứng nhận hay chứng chỉ do Trung tâm cấp, sổ theo dõi giảng dạy, số liệu các lớp và các khóa thi, kiểm tra,. . .

-Thực hiện cấp phát văn bằng, chứng chỉ, thu học phí, lệ phí, chiêu sinh, soạn giảng, xây dựng kế hoạch giảng dạy

-Tham mưu cho giám đốc về công tác khai giảng lớp, thời gian tổ chức thi, kiểm tra, soạn thảo các văn bản có liên quan đến khóa thi, kiểm tra, mua phôi CCQG.

-Tham mưu cho Ban giám đốc về cấp giấy xác nhận kết quả tạm thời kiểm tra chứng chỉ quốc gia, xác nhận điều chỉnh thông tin chứng chỉ quốc gia, trả lời phúc đáp yêu cầu xác minh về chứng chỉ quốc gia.

-Thống kê, tổng hợp, báo cáo các loại số liệu về công tác giảng dạy, đào tạo, kiểm tra chứng chỉ quốc gia, cấp phát chứng chỉ quốc gia của Trung tâm và các báo cáo định kỳ và đột xuất cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

-Tham gia chiêu sinh mở lớp, tư vấn, hướng dẫn học viên làm thủ tục nhập học, đăng ký dự kiểm tra hoặc thi.

-Thu học phí của học viên, lệ phí đăng ký dự kiểm tra, dự thi cấp chứng chỉ quốc gia của thí sinh và đăng nộp theo quy định của giám đốc.

-Nhập dữ liệu các thí sinh đăng ký dự kiểm tra các môn do Trung tâm tổ chức

-Soạn thảo thông báo, kế hoạch chiêu sinh; tổ chức khai giảng các lớp.

-Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và báo cáo ban giám đốc về tình hình giảng dạy của từng giáo viên: nền nếp dạy, chất lượng dạy, phương pháp dạy, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, thực hiện chương trình dạy, dự giờ, tổ chức thao giảng và trao đổi chuyên môn của giáo viên.

-Quản lý sổ đầu bài, phiếu báo giảng và phiếu theo dõi tiết dạy của giáo viên.

-Thực hiện lưu trữ các hồ sơ chuyên môn.

-Tham mưu cho giám đốc việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch giảng dạy, tổ chức nghiên cứu chương trình giảng dạy cho phù hợp với tình hình thực tế,

-Phối hợp với Phòng hành chính-Tổ chức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG VIÊN CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO DIEU CHINH PHÂN CÔNG VC PHÒNG ĐT NĂM HỌC 2019- 2020 (Ap dung 3-2020)

Xem chi tiết dịch vụ
Chia sẻ bài viết:
ttgdtxtravinh
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BGĐ TTGDTX TỈNH TRÀ VINH NĂM HỌC 2019-2020
8
1-Nghị quyết Đại hội Chi bộ 8 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2022 2-Quyết định BCH chi bộ 8 nhiệm kỳ 2020-2022 3-Nghị quyết...
8
Phòng Hành chính- Tổ chức ( HC-TC) có các chức năng và nhiệm vụ: – Theo dõi việc thực hiện chế độ lao động, chế độ...

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TRÀ VINH

Chịu trách nhiệm chính: (Ông) Đinh Thái Thiện (Giám đốc)
Địa chỉ: Số 317, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294)3.841717
Email:ttgdtxtinhtravinh@sgdtravinh.edu.vn
Website:ttgdtxtv.edu.vn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TRÀ VINH

Chịu trách nhiệm chính: (Ông) Đinh Thái Thiện (Giám đốc)
Địa chỉ: Số 317, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294)3.841717
Email: ttgdtxtinhtravinh@sgdtravinh.edu.vn
Website: ttgdtxtv.edu.vn

CHUYÊN MỤC:

Tra cứu Điểm thi
Kế hoạch Đào tạo
Kế hoạch Bồi dưỡng
Tài liệu
Thông tin Chiêu sinh
Thông tin Thi
Tin tức và Sự kiện
Copyright © 2013-2020 ttgdtxtv.edu.vn. Thiết kế bởi thietkeweb360.vn