CÁC LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CÁC HẠNG ĐANG LIÊN KẾT TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH TRÀ VINH (xem lịch học đính kèm) TKB K43 TH II-Tra Vinh KG 16.521TKB K36 TH III-Tra Vinh KG16.5.21TKB K35 THCS II-Tra Vinh KG 16.5.21TKB K16 MN II-Tra Vinh KG 16.5.21TKB K18 MN III-Tra Vinh KG 16.5.21

Xem chi tiết dịch vụ
Chia sẻ bài viết:
Ảnh lớp BD NVSP Tiểu học 5 – 2017
Tập huấn công tác cộng đồng tại TTGDTX tỉnh do Sở GD&ĐT Trà Vinh tổ chức năm 2015
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: (Ông) Đinh Thái Thiện (Giám đốc)
Đ/C: Số 317, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294)3.841717
Email:ttgdtxtinhtravinh@sgdtravinh.edu.vn
Website:ttgdtxtv.edu.vn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TRÀ VINH

Chịu trách nhiệm chính: (Ông) Đinh Thái Thiện (Giám đốc)
Đ/C: Số 317, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294)3.841717
Email: ttgdtxtinhtravinh@sgdtravinh.edu.vn
Website: ttgdtxtv.edu.vn

CHUYÊN MỤC:

Tra cứu Điểm thi
Kế hoạch Đào tạo
Kế hoạch Bồi dưỡng
Tài liệu
Thông tin Chiêu sinh
Thông tin Thi
Tin tức và Sự kiện
Copyright © 2013-2021 ttgdtxtv.edu.vn. Thiết kế bởi thietkeweb360.vn