Công đoàn cơ sở Trung tâm

Ban Chấp hành công đoàn cơ sở:

– Chủ tịch Công đoàn CS: Huỳnh Minh Nhật

– Phó Chủ tịch Công đoàn CS: Đặng Hiền Trâm

– Ủy viên BCH công đoàn: Phùng Xuân Hương

Ban Thanh tra Nhân dân:

Huỳnh Thị Kim Huệ

Trầm Hoàng Bảo Ngọc

Tổ trưởng tổ Công đoàn: Huỳnh Thị Kim Huệ