ttgdtxtravinhTRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TRÀ VINH KHÔNG NGỪNG VƯƠN LÊN

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Trà Vinh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh là cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập theo Quyết định số 103/QĐ-GDĐT, ngày 10 tháng 10 năm 2001…

ttgdtxtravinh-lien-ket-dao-tao

Kế hoạch liên kết Đào tạo, Bồi dưỡng năm 2019 của Trung tâm GDTX tỉnh Trà Vinh

Lịch học của các lớp cử nhân do Đại học Đồng Tháp đào tạo tại TTGDTX tỉnh Trà Vinh hè năm 2019

thong-bao

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG VÀ ĐÀO TẠO CỬ NHÂN

Trung tâm GDTX tỉnh Trà Vinh liên kết với trường Đại học Đồng Tháp chiêu sinh năm 2019 với các lớp như sau: A…

hop-lop

Lớp BD NVSP Tiểu học 5-2017

Ảnh lớp BD NVSP Tiểu học 5 – 2017

ttgdtt-tv

Phát Bằng Tốt nghiệp Cử nhân MN-TH Khóa 1

THÔNG BÁO Về việc tổ chức chiêu sinh tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2015 Trung tâm…

lop-tap-huan

Tập huấn công tác cộng đồng tại TTGDTX tỉnh năm 2015

Tập huấn công tác cộng đồng tại TTGDTX tỉnh do Sở GD&ĐT Trà Vinh tổ chức năm 2015

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TRÀ VINH

Chịu trách nhiệm chính: (Ông) Đinh Thái Thiện (Giám đốc)
Địa chỉ: Số 317, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294)3.841717

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TRÀ VINH

Chịu trách nhiệm chính: (Ông) Đinh Thái Thiện (Giám đốc)
Địa chỉ: Số 317, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294)3.841717
Email: ttgdtxtinhtravinh@sgdtravinh.edu.vn
Website: ttgdtxtv.edu.vn

CHUYÊN MỤC:

Copyright © 2013-2019 ttgdtxtv.edu.vn. Thiết kế bởi thietkeweb360.vn