TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TRÀ VINH KHÔNG NGỪNG VƯƠN LÊN
Traphaco Con đường sức khỏe xanh
Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trà Vinh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh là cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập theo Quyết định số 103/QĐ-GDĐT, ngày 10 tháng 10 năm 2001 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh. Từ ngày đầu thành lập, Trung tâm hoạt động trong khuôn viên của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh với 05 cán bộ, giáo viên. Cơ sở vật chất lúc bấy giờ chỉ có 02 phòng máy với 40 máy vi tính.
Trước nhu cầu ngày càng cao về học tiếng Anh và tin học ứng dụng văn phòng của cán bộ công chức và nhân dân trong tỉnh Trà Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh đã quan tâm lãnh chỉ đạo mở rộng cở sở vật chất, đầu tư trang thiết bị giảng dạy môn tiếng Anh và Tin học cho Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Trà Vinh. Đến năm 2003, Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Trà Vinh được dời về địa chỉ số 317 đường Phạm Ngũ Lão, khóm 2, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tổng diện tích đất trong khu vực Trung tâm: l.717 m2, được xây dựng mới 01 trệt và 03 tầng lầu 17 phòng học, 06 hội trường 100 chỗ với tổng vốn xây dựng trên 3,7 tỷ đồng, trang bị đầy đủ phương tiện học tập và sinh hoạt, có 200 máy vi tính được trang bị, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng đáp ứng yêu cầu học tập và giảng dạy của giáo viên và học viên.
Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân, cần thiết phải tiếp tục kiện toàn hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, ủy Ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ra Quyết định số 1668/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 9 năm 2013 về thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh trên cơ sở chuyển đổi từ Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trà Vinh giúp cho Ngành giáo dục và Đào tạo Trà Vinh thực hiện chỉ đạo công tác giáo dục suốt đời cho nhân dân trong tỉnh nhà.
Về Chức năng nhiệm vụ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên:

1. Tổ chức giảng dạy các lớp trình độ chứng chỉ Quốc gia hoặc trình độ giao tiếp:

– Ngoại ngữ,
– Tiếng Khmer
– Tin học ứng dụng

2. Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập cần thiết, đề xuất việc tổ chức các hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng.

3 Liên kết với các trường đại học, cao Đẳng, trung học chuyên nghiệp, các học viện … tổ chức chiêu sinh và thực hiện chương trình đào tạo không chính quy các lớp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các lớp bồi dưỡng chuyên đề ngắn hạn về quản lý giáo dục, các hoạt động giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục.

4. Tổ chức thi cấp chứng chỉ quốc gia ngoại ngữ, tiếng dân tộc Khmer và Tin học ứng dụng (liên kết với trường Đại học).

Định hướng phát triển: Từ năm học 2013- 2014 và những năm tiếp theo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Trà Vinh thực hiện kế hoạch hoạt động của trung tâm theo hướng phát triển như sau:

1. Tăng cường quan hệ với các cơ quan, Sở, Ban, Ngành, nắm bắt kịp thời nhu cầu học tập của địa phương từ đó xác định nội dung học tập cần thiết, xây dựng kế hoạch tổ chức các hình thức học phù hợp nhu cầu người học.

2. Liên kết với các trường Đại học, trường CBQLGD TPHCM, Cao đẳng, Trung cấp và các Viện nghiên cứu trong nước để mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập của công chức, viên chức của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh.

3. Quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức trong đơn vị;tăng cường công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ, ý thức trách nhiệm công việc trước tập thể của mỗi thành viên;

4. Quan tâm đến việc tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục của tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của cộng đồng.

5. Tham mưu các cấp Lãnh đạo tỉnh quan tâm công tác xây dựng cơ sở vật chất phù hợp qui mô phát triển của Trung tâm, mua sắm trang thiết bị hiện đại, phục vụ tốt công tác dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

6. Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn với nhiều chuyên đề phong phú, thiết thực về ngoại ngữ và tin học cho cán bộ công chức, viên chức và trẻ em và người lao động với nhiều chuyên đề phong phú, thiết thực tại địa phương, phục vụ mọi thành phần kinh tế, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi tầng lớp nhân dân

7. Tăng cường quan hệ chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành tỉnh, nắm bắt kịp thời nhu cầu học tập của các đơn vị từ đó xác định nội dung học tập cần thiết, xây dựng kế hoạch tổ chức các hình thức học phù hợp nhu cầu người học; đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và bồi dưỡng của tỉnh Trà Vinh./.

Trà Vinh, ngày 01 tháng 10 năm 2013

GIÁM ĐỐC

Đinh Thái Thiện