Công đoàn cơ sở Trung tâm

9

Công đoàn cơ sở Trung tâm

Ban Chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022

– Chủ tịch công đoàn: Đinh Ngọc Tím

– Phó chủ tịch công đoàn: Thạch Sơn Lê

– Ủy viên BCH công đoàn: Huỳnh Minh Nhật

Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2018- 2019:

1- Trưởng ban: Thạch Sơn Lê

2- Thành viên: Trầm Hoàng Bảo Ngọc

Tổ Công đoàn: Tổ trưởng: Huỳnh Thị Kim Huệ

Xem chi tiết dịch vụ
Chia sẻ bài viết:
ttgdtxtravinh
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BGĐ TTGDTX TỈNH TRÀ VINH NĂM HỌC 2019-2020
8
1-Nghị quyết Đại hội Chi bộ 8 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2022 2-Quyết định BCH chi bộ 8 nhiệm kỳ 2020-2022 3-Nghị quyết...
8
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG VIÊN CHỨC PHÒNG HC-TC NĂM HỌC 2019-2020

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TRÀ VINH

Chịu trách nhiệm chính: (Ông) Đinh Thái Thiện (Giám đốc)
Địa chỉ: Số 317, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294)3.841717

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TRÀ VINH

Chịu trách nhiệm chính: (Ông) Đinh Thái Thiện (Giám đốc)
Địa chỉ: Số 317, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294)3.841717
Email: ttgdtxtinhtravinh@sgdtravinh.edu.vn
Website: ttgdtxtv.edu.vn

CHUYÊN MỤC:

Copyright © 2013-2020 ttgdtxtv.edu.vn. Thiết kế bởi thietkeweb360.vn