Thông báo

-Thông báo về việc đấu giá cho thuê đất làm dịch vụ căn tin, giữ xe  tại Trung tâm GDTX tỉnh Trà Vinh
– Quy chế sử dụng tài sản công của TTGDTX tỉnh Trà Vinh

– KẾ HOẠCH của TTGDTX tỉnh TV về phòng, chống dich Covid-19 -kèm QĐ Ban chỉ đạo


– Phương hướng nhiệm vụ năm học 2021- 2022 của TTGDTX tỉnh

1.A.Phuong huong NH 2021- 2022 ttgdtx tinh- chinh thuc

– Phân công Ban giám đốc NH 2021- 2022

1.QĐ bsung NV BGĐ 21-22

– Phân công viên chức Phòng HC-ĐT NH 2021- 2022

4.NV VC (bsung) 21-22