CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH, . .

1-LUẬT GIÁO DỤCLUAT GIÁO DUC (co hieu luc 01-7-2020)-VanBanGoc_43

2-VĂN BẢN CHÍNH PHỦNghi đinh 16.2015.NĐ.CP
nghi-dinh-161-2018-Nd-CP

3-VĂN BẢN BGDĐT về quy chế hoạt động TTGDTX10-2021-TT-BGDDT-QCHE HĐ TTGDTX
Thông tư của BGDĐT về tổ chức dạy, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu sốTT 36-BGD- CCTIENG KHMER

CÁC THÔNG TƯ CỦA BGDĐT VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO VIÊN MN-TH-THCS-THPT (hiện hành) 03_2021_TT_BGDDT-CHUAN NGHE NGHIEPJ GVTHCS ( AD 2021)
01_2021_TT_BGDDT TIEU CHUAN CHUC DANG GV MN (AD 2021)
04_2021_TT_BGDDT TIEU CHUAN CHUC DANG GV THPT- GDTX (AD 2021)
02_2021_TT_BGDDT TIEU CHUAN CHUC DANG GV TIEU HOC (AD 2021)

4-Thông báo BGDĐT về các đơn vị được tổ chức thi Anh- UDCNTT và văn bản SGDĐT về chỉ định đơn vị  tổ chức sát hạch thi UDCNTT TB 691-QLCL-QLVBCC -BGD-08-5-2020 ve cac don vi duoc to chuc thi Anh- UDCNTT (1)
signed-cv 582-SGDTV -KT--2020_cong_bo_trung_tam_sat_hach_udcntt_2020

5-VĂN BẢN UBND TỈNH TVQD-UBND TINH TV VE THANH LAP TTGDTX TINH
QĐ UBND TINH TV VE TU CHU TAI CHINH 2021-2023 CHO TTGDTX TINH TV
QD-UBND-TINH-GIAO-BIEN-CHE-DON-VI-SU-NGHIEP-CONG-LAP-2017.pdf” title=”QD UBND TINH GIAO BIEN CHE DON VI SU NGHIEP CONG LAP 2017″]CV 3326 ubnd lien ket dao tao nam 2019 (1)

6-VĂN BẢN TTGDTX TỈNHQUY TAC UNG XU TRONG TRUNG TAM (chinh thuc)
THONG BAO TO CHUC HOC UDCNTTDE AN SU DUNG TAI SAN CONG
PHU LUC 1a
KE HOACH LK BD-ĐT NAM 2021 CUA TTGDTX TINH TV
phu luc 2,3
PHU LUC 1

Xem chi tiết dịch vụ
Chia sẻ bài viết:
*Thông báo đã có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp các hạng MN-TH-THCS-THPT do Đại học Cần Thơ bồi dưỡng (hình...
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: (Ông) Đinh Thái Thiện (Giám đốc)
Đ/C: Số 317, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294)3.841717
Email:ttgdtxtinhtravinh@sgdtravinh.edu.vn
Website:ttgdtxtv.edu.vn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TRÀ VINH

Chịu trách nhiệm chính: (Ông) Đinh Thái Thiện (Giám đốc)
Đ/C: Số 317, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294)3.841717
Email: ttgdtxtinhtravinh@sgdtravinh.edu.vn
Website: ttgdtxtv.edu.vn

CHUYÊN MỤC:

Tra cứu Điểm thi
Kế hoạch Đào tạo
Kế hoạch Bồi dưỡng
Tài liệu
Thông tin Chiêu sinh
Thông tin Thi
Tin tức và Sự kiện
Copyright © 2013-2021 ttgdtxtv.edu.vn. Thiết kế bởi thietkeweb360.vn