TRA CỨU KẾT QUẢ THI UD CNTT

THÔNG TIN TRA CỨU

SBD Phòng Họ & tên Năm sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Điểm thi Kết quả Ghi chú
Trắc nghiệm Thực hành