TRA CỨU KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH

THÔNG TIN TRA CỨU

SBD Phòng Họ & tên Năm sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Điểm bảo lưu Điểm kiểm tra Điểm TB Kết quả Xếp loại Ghi chú
Viết Nghe Vấn đáp Viết Nghe Vấn đáp