Chi bộ 8 (TTGDTX tỉnh Trà Vinh) nhiệm kỳ 2020-2022

1-Nghị quyết Đại hội Chi bộ 8 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-20223-Nghi quyet Dai hoi CB 8 ( NK 20-22)

2-Quyết định BCH chi bộ 8 nhiệm kỳ 2020-20227-Quyết định chuẩn y BCH CHI BỘ 8 NHIỆM KỲ 2020-2022

3-Nghị quyết năm 2021 của Chi bộ1-NGHI QUYET CHI BO 8 NAM 2021 ( Chinh thuc)

4-Kế hoạch thực hiện chuyên đề 2021 của Chi bộ

Xem chi tiết dịch vụ
Chia sẻ bài viết:
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BGĐ TTGDTX
Phòng Hành chính- đào tạo ( HC-ĐT) QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG VIÊN CHỨC PHÒNG HC-ĐT
Chức năng và nhiệm vụ của BGĐ TTGDTX
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: (Ông) Đinh Thái Thiện (Giám đốc)
Đ/C: Số 317, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294)3.841717
Email:ttgdtxtinhtravinh@sgdtravinh.edu.vn
Website:ttgdtxtv.edu.vn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TRÀ VINH

Chịu trách nhiệm chính: (Ông) Đinh Thái Thiện (Giám đốc)
Đ/C: Số 317, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294)3.841717
Email: ttgdtxtinhtravinh@sgdtravinh.edu.vn
Website: ttgdtxtv.edu.vn

CHUYÊN MỤC:

Tra cứu Điểm thi
Kế hoạch Đào tạo
Kế hoạch Bồi dưỡng
Tài liệu
Thông tin Chiêu sinh
Thông tin Thi
Tin tức và Sự kiện
Copyright © 2013-2021 ttgdtxtv.edu.vn. Thiết kế bởi thietkeweb360.vn