Phòng Hành chính – Tổ chức

8

Phòng Hành chính- Tổ chức ( HC-TC) có các chức năng và nhiệm vụ:

– Theo dõi việc thực hiện chế độ lao động, chế độ chính sách đối với CCVC, người lao động của Trung tâm (lương, phụ cấp, các chế độ chính sách khác thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ).

– Đề xuất và kiểm tra việc thực hiện các thủ tục liên quan đến chế độ, chính sách CCVC, người lao động (nâng lương thường xuyên và đột xuất,bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,chuyển ngạch, đề bạt viên chức, thuyên chuyển, nghỉ phép, hộ sản, nghỉ hưu,…).

– Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo số liệu của cơ quan và các báo cáo định kỳ, đột xuất cho Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện báo cáo tháng, năm về công tác của Phòng  HC-TC đến Ban giám đốc.

– Kiểm tra việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm, tiến hành kiểm kê tài sản giữa năm, cuối năm; kiểm tra hồ sơ tài chính, thu- chi của trung tâm theo tháng, quý, năm.

-Thực hiện công tác bảo vệ tài sản, bảo vệ trật tự trị an, quản lý và thực hiện hồ sơ về công tác phòng cháy chữa cháy, hồ sơ về cơ quan văn minh.

– Sắp xếp hội trường, phòng học cho các hoạt động day, học, họp, thi,,…. được tổ chức tại Trung tâm.

– Lưu giữ và thực hiện các thủ tục về hồ sơ CCVC khi chuyển công tác.

Quản lý và lưu giữ các hồ sơ tài chính, các chứng từ, hóa đơn, các lai thu học phí, lệ phí, thu khác; đối chiếu với Kho bạc về số kinh phí trong tài khoản trung tâm hàng tháng. quý, năm.

– Kiểm tra, quản lý và lưu giữ hồ sơ thu, chi của trung tâm, quản lý và cập nhật dữ liệu phần mềm kế toán,PMIS,EMIS, CSDL.moet.edu theo quy định.

– Giúp giám đốc trong việc kiểm soát các nội dung có liên quan đến tài chính trong hợp đồng và thanh lý các loại hợp đồng lao động, hợp đồng liên kết với các đơn vị khác, hợp đồng thuê mướn.

– Quản lý con dấu của trung tâm và các dấu tên của Ban Giám đốc, các Phòng chức năng của Trung tâm; lưu giữ và quản lý các văn bản, quyết định, báo cáo, . . . của trung tâm và các văn bản, quyết định, công văn,. . . của nơi khác chuyển đến Trung tâm.

– Thực hiện cấp giấy đi đường cho CCVC Trung tâm theo chỉ đạo của Giám đốc; thực hiện đóng dấu vào giấy đi đường của các cán bộ, giáo viên và nhân viên nơi khác đến công tác, học tập tại Trung tâm (sử dụng con dấu của văn phòng Trung tâm).

-Thực hiện chi trả các khoản theo đúng quy định về nguyên tắc tài chính;

– Tiếp nhận báo chí, công văn, thư từ, bưu phẩm của bưu điện và chuyển đến bộ phận, cá nhân có trách nhiệm giải quyết; chuyển các công văn của Trung tâm đến cá nhân, tổ chức theo nơi nhận (các cá nhân Trung tâm ký nhận các văn bản, quyết định có liên quan bản thân vào sổ theo quy định).

– Đề xuất việc mua văn phòng phẩm, mực máy photo, máy in cao tốc cho các phòng chức năng, liên hệ chỗ nghỉ và xe đưa đón giáo viên, giảng viên.

– Đề nghị mua sắm, sửa chữa các thiết bị văn phòng, các khu học tập, làm việc khi có nhu cầu.

– Thực hiện công tác bảo vệ trật tự an ninh trong khu vực Trung tâm.

– Kiểm tra hệ thống điện, đèn, quạt, máy điều hòa, hệ thống nước, mạng internet và các thiết bị vi tính của các phòng.

– Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan

– Thực hiện ghi biên bản các buổi họp, hội nghị của trung tâm do Giám đốc chủ trì. Quản lý và cập nhật sổ danh bộ của trung tâm, sổ họp hội đồng

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG VIÊN CHỨC PHÒNG HC-TC PHAN CONG CTAC VC PHONG-HCTC 2019- 2020 (ad 3-2020)

Xem chi tiết dịch vụ
Chia sẻ bài viết:
ttgdtxtravinh
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BGĐ TTGDTX TỈNH TRÀ VINH NĂM HỌC 2019-2020
8
1-Nghị quyết Đại hội Chi bộ 8 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2022 2-Quyết định BCH chi bộ 8 nhiệm kỳ 2020-2022 3-Nghị quyết...
lop-tap-huan
Phòng Đào tạo có các chức năng và nhiệm vụ -Quản lý lưu giữ các hồ sơ đăng ký  học, đăng ký dự thi,...

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TRÀ VINH

Chịu trách nhiệm chính: (Ông) Đinh Thái Thiện (Giám đốc)
Địa chỉ: Số 317, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294)3.841717
Email:ttgdtxtinhtravinh@sgdtravinh.edu.vn
Website:ttgdtxtv.edu.vn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TRÀ VINH

Chịu trách nhiệm chính: (Ông) Đinh Thái Thiện (Giám đốc)
Địa chỉ: Số 317, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294)3.841717
Email: ttgdtxtinhtravinh@sgdtravinh.edu.vn
Website: ttgdtxtv.edu.vn

CHUYÊN MỤC:

Tra cứu Điểm thi
Kế hoạch Đào tạo
Kế hoạch Bồi dưỡng
Tài liệu
Thông tin Chiêu sinh
Thông tin Thi
Tin tức và Sự kiện
Copyright © 2013-2020 ttgdtxtv.edu.vn. Thiết kế bởi thietkeweb360.vn