Chi bộ 8 (TTGDTX tỉnh Trà Vinh) nhiệm kỳ 2020-2022

8

1-Nghị quyết Đại hội Chi bộ 8 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-20223-Nghi quyet Dai hoi CB 8 ( NK 20-22)

2-Quyết định BCH chi bộ 8 nhiệm kỳ 2020-20227-Quyết định chuẩn y BCH CHI BỘ 8 NHIỆM KỲ 2020-2022

3-Nghị quyết năm 2020 của Chi bộNGHI QUYET CHI BO 8 NAM 2020 (Chinh thuc)

4-Kế hoạch thực hiện chuyên đề 2020 của Chi bộKe hoach và mo hinh hoc tap va lam theo TT HCM ( Chi bo 8) 2020

Xem chi tiết dịch vụ
Chia sẻ bài viết:
ttgdtxtravinh
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BGĐ TTGDTX TỈNH TRÀ VINH NĂM HỌC 2019-2020
8
Phòng Hành chính- Tổ chức ( HC-TC) có các chức năng và nhiệm vụ: – Theo dõi việc thực hiện chế độ lao động, chế độ...
lop-tap-huan
Phòng Đào tạo có các chức năng và nhiệm vụ -Quản lý lưu giữ các hồ sơ đăng ký  học, đăng ký dự thi,...

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TRÀ VINH

Chịu trách nhiệm chính: (Ông) Đinh Thái Thiện (Giám đốc)
Địa chỉ: Số 317, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294)3.841717
Email:ttgdtxtinhtravinh@sgdtravinh.edu.vn
Website:ttgdtxtv.edu.vn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TRÀ VINH

Chịu trách nhiệm chính: (Ông) Đinh Thái Thiện (Giám đốc)
Địa chỉ: Số 317, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294)3.841717
Email: ttgdtxtinhtravinh@sgdtravinh.edu.vn
Website: ttgdtxtv.edu.vn

CHUYÊN MỤC:

Tra cứu Điểm thi
Kế hoạch Đào tạo
Kế hoạch Bồi dưỡng
Tài liệu
Thông tin Chiêu sinh
Thông tin Thi
Tin tức và Sự kiện
Copyright © 2013-2020 ttgdtxtv.edu.vn. Thiết kế bởi thietkeweb360.vn